06 Nisan 2016, Çarşamba

Kamu Konutları Sunumuna İlişkin Bilgilendirme


Konut tahsisi isteyen Bakanlığımız personelinin yaptığı başvurular üzerine Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 4 sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınarak her yıl Ocak ayı içerisinde gerekli değerlendirmeler yapılarak puan listeleri (Görev Tahsisli Puan Listesi, Sıra Tahsisli Puan Listesi) oluşturulmaktadır. Yıl içerisinde boşalan konutlar için puan listeleri baz alınarak personelimize sunumlar yapılmaktadır.

Ancak puan listelerinde de görüleceği üzere kamu konutunda oturmak isteyen Bakanlığımız personelinin sayısı hayli yüksek bulunmaktadır. Boşalan her bir kamu konutu için listede alan personele sırayla sunumlar yapılmaktadır.

Personelin haberdar edilmesi, konutu görmesi, olumlu ya da olumsuz karar vererek dönüş yapması gibi süreçler belirli bir zamanı almaktadır. Personelin izinli olması, görevli olması ya da hemen dönüş yapılamaması gibi durumlarda süreç daha da uzamaktadır. Bu durum her bir personel için tekrar ettiğinde toplamda günlerce devam eden bir sunum süreci yaşanmaktadır.

Oysaki İlgili yönetmelik hükümlerine göre konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekmektedir.

Puan cetvelinde yer alan personelimizin, bu durumu göz önünde bulundurarak; kendisinden sonra sıra bekleyen diğer personelin bulunduğu, sunum süresinin yönetmelikle sınırlandırıldığı bilinciyle, Başkanlığımızdan yapılan konut sunumlarına hızlı bir şekilde cevap verilmesi yönünde gerekli hassasiyeti göstererek lojmanı alıp almama konusundaki kararını kendisine verilen süre içerisinde Başkanlığımıza bildirmesi önem arz etmektedir.