16 Ocak 2015

16 Ocak 2015Paylaş
a-A+
16 Ocak 2015 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer alan “Bakanlığın Sessiz Kaldığı Araştırma” başlığı ile verilen habere ilişkin olarak; Söz konusu haberde yer alan  ‘Bakanlığın araştırmayı ilan etmeyip, sessiz kaldığı’ iddiası tamamen gerçek dışıdır. İlki 2008 yılında yapılan “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” araştırmasını ikincisi 2014 yılında  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsüne yaptırılmıştır. Bu araştırma ile; 2008 ile 2014 yılları arasındaki değişimlerin bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu araştırmanın nihai raporu yazım aşamasındadır ve araştırmayı yapan kurum tarafından Bakanlığımıza henüz ulaştırılmamıştır. 30 Aralık 2014 tarihinde ise araştırmanın özet raporu ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar ile paylaşılmıştır. Bakanlığımız kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna dair inançla çalışmalarını tüm taraflarla işbirliği içinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.