03 Ocak 2015

3 Ocak 2015Paylaş
a-A+
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın Basın AçıklamasıKadına yönelik şiddet ciddi bir insanlık suçudur ve toplumsal şiddetin çok önemli bir parçasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal şiddetle ve kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi gereği açıktır.   Avrupa Temel Haklar Ajansı tarafından Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan bir araştırmaya göre şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 33’tür.Ülkemizde de durum kadınların, erkeklerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, tüm STK’ların, medyanın ve sorunun tüm taraflarının çok kapsamlı bir duyarlılıkla, hep birlikte çalışmasını gerektirecek kadar önemli ve öncelikli bir mahiyet arz etmektedir.   Konu hakkındaki temel görüşümün bu şekilde olduğunu her fırsatta ve defalarca ifade etmeme rağmen, yaptığım konuşmaların tamamına bakılmaksızın bağlamından koparılmış birkaç kelimenin öne çıkarılması suretiyle eleştirilmesinin bizi doğru bir tartışma zeminine taşımayacağı açıktır.   Son günlerde Ensar Vakfı’nda yaptığım konuşmanın bir bölümü de bu şekilde ele alınmaktadır. Söz konusu konuşmada vurgulanan husus; kadına yönelik şiddetin, temel insani değerler ve failler üzerinde çalışılarak çözülebileceği, devlet kurumlarının yanı sıra tek tek kişilerin, STK’ların ve basının da bu konuda sorumlulukları olduğu, basının şiddet vakalarını yansıtmaması değil aksine yansıtma biçiminin şiddetle mücadeleye katkı sağlayacak düzlemde olması gerektiği, çözümün; farklı düşünce ve dünya görüşüne sahip olsalar da tüm duyarlı insanların el ele vermesiyle bulunabileceği  şeklindedir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.