Sosyal Güvenlik Haftası Mesajı
Sosyal Güvenlik Kurumunu topluma tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 11-17 Mayıs haftasını Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutluyoruz.
Sosyal güvenlik, insanların hayat içinde yaşayabilecekleri çeşitli olumsuzluklar nedeniyle başkalarına muhtaç olmadan geçinmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan bir temel insan hakkı ve sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle birlikte, tüm vatandaşlarımızı kapsayan sosyal koruma kalkanımızın üç sac ayağından biridir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetler döneminde hayata geçirilen Sosyal Güvenlik Reformu, halkımızın gündelik hayatına değen, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan bir büyük değişim ve dönüşümdür.
Uluslararası standartlara göre sosyal hayatın tüm risklerini kapsamına alan, sürdürülebilir, norm ve standart birliğine sahip bir sosyal güvenlik sistemini kurmak, 1960’lardan itibaren tüm Kalkınma Planlarında dile getirildiği halde ancak hükümetlerimizin gerçekleştirdiği Sosyal Güvenlik Reformu sonucunda mümkün olabildi. Bu reformla üç farklı sosyal sigorta sistemini Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirdik.
Genel Sağlık Sigortası ile ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü SGK olarak finanse ediyoruz. Genel Sağlık Sigortası ile ülke nüfusumuzun nerdeyse tamamına kapsamlı bir sağlık güvencesi sunuyoruz. Maddi durumları yeterli olmayan 9 milyonu aşkın vatandaşımızın Genel Sağlık Sigortası primlerini ise devlet olarak karşılıyoruz.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan, toplum hayatında ve ekonomide eşi benzeri görülmemiş tedbirler almamızı gerektiren Covid-19 salgını bize tüm toplumu kapsayan bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdi.
Covid-19’dan etkilenen sektörlerdeki işverenlerin sosyal güvenlik prim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.
Bazı gelişmiş ülkelerin vatandaşları, Kovid-19 hastalığına yakalanmaları durumunda işlerini kaybetmek, tedavi için büyük maddi yükler altına girmek zorunda kaldılar. Biz ise Covid-19 döneminde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak tedbirler aldık:
• Kronik hastaların ve engellilerin süresi dolan sağlık raporu ve reçetelerini ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayıyoruz.
• Kronik hastalara daha önceden bir aylık verilen ilaçları üç aylık olarak veriyoruz.
• Covid-19 teşhisiyle yatarak tedavi gören hastaların resmi ve özel tüm hastanelerde günlük bakım ödemelerini geri ödeme kapsamına aldık.
• Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yaptığımız düzenleme ile yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık.
• Yine SUT düzenlemesi ile Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları ve immün plazma tedavisini sigorta kapsamına aldık.
• İlaç temininde sıkıntı yaşanmaması için eczanelerle imzalanmış olan protokolün süresini uzattık.
Covid-19 hastalığına karşı risk grubunda bulunan emeklilerimizi desteklemek için tedbirler aldık. En düşük emekli aylığını 1.500 TL’ye yükselttik.
Covid-19 salgınıyla mücadelemizde ülke olarak iyi bir noktaya geldik. İyileşen hasta sayımız aktif vaka sayısının üstüne çıktı. Günlük vaka ve vefat sayıları, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında düşüş trendi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, ülke olarak bize Ramazan Bayramı’nda çifte bayram yaptıracak daha güzel haberler almayı niyaz ediyorum.
Bu duygularla, şu dönemde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu personelimizin ve tüm vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutluyor, tez zamanda sağlıklı günlere erişmeyi diliyorum.