Kadın Hakları Günü Kutlama Mesajı
Bugün, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. Yıl Dönümünü kıvançla kutluyoruz.

Türkiye’nin bu en temel demokratik hakkı kadınlara, dünyadaki birçok devletten önce, 5 Aralık 1934’te tanıması; kadınlarımız ve milletimiz için büyük bir iftihar vesilesi oldu. Ülkemizin dünya ülkeleri arasındaki itibarını ve konumunu bir kat daha güçlendirdi.

Aynı doğrultuda, 2013 yılında Gazi Meclisimizde başörtülü kadınlarımızın temsilinin sağlanması ile vatandaşlarımız arasında ayrımcılık duvarları yıkıldı ve demokrasi tarihimizde tam ve mutlak bir adalet inşa edilmiş oldu.

Kadın hakları, toplumların ilerleme ve medeniyet düzeylerinin en önemli ölçütleri arasında yer alır. Kadının toplumdaki saygınlığı ve konumu, insan hakları çerçevesinde sahip olduğu hukuksal eşitliğin her alandaki makul ve uygun tezahürleriyle paralellik içerisindedir.

Hedefimiz, sağlanan bütün kazanımları muhafaza etmek kaydıyla kadın hakları konusunda bayrağı en tepeye taşımaktır.

Bu azimle gerekli bütün hukuki düzenlemeleri yapıyor, kadın haklarıyla ilgili bütün toplum kesimlerinin farkındalığını artıracak çalışmaları sürdürüyoruz. Kadınların güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerle birlikte, fırsat eşitliğini her alanda hayata geçirecek plan ve projeler geliştirip yürütüyoruz.

Kadın oranının, karar mekanizmalarının yanı sıra; eğitimde, istihdamda, iş dünyasında, sanatta ve sosyal projelerde sürekli artan seyri; hedeflerimizi giderek daha büyütme yönünde bize her geçen gün büyük heyecan ve umut veriyor.

Elde ettiğimiz bütün bu hak ve kazanımlar, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin yapı taşlarını oluşturuyor. Türk kadınları olarak; bu haklarımızın zemini oluşturan demokratik seçimle işbaşına gelen meşru hükümetlerimizin yanında yer alarak milli irademize her şartta sahip çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine doğru yürürken, kadına karşı her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek ve kadınlarımızı en üretken seviyeye taşımak üzere büyük gayretler veriyoruz. Toplumsal adaleti sağlayacak, kadını ve aile yapımızı birlikte güçlendirecek bütün adımları birer birer atıyoruz.

Milli, manevi ve kültürel değerlerimizi koruyarak yürüdüğümüz bu yolda, kadınıyla erkeğiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın azmi ve heyecanı içindeyiz.

Bu gelişmelerden aldığımız güçle hep birlikte daha güzel bir istikbale yürümeyi temenni ediyor, kadınlarımızın Kadın Hakları Günü’nü en içten duygularla kutluyorum.