İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Mesajı
Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4 ile 10 Mayıs tarihleri arasındaki haftayı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutluyoruz. Hafta boyunca işyerlerindeki çalışma ortamını daha sağlıklı ve daha güvenli kılmak için yapılan çalışmaları, alınan tedbirleri gündeme getiriyoruz. Bu yıl tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Kovid-19 salgını, insandan insana bulaşan bir virüsün etkisinin bireysel olmanın çok ötesine geçip bütün toplumu, ekonomi ve çalışma hayatını ve dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı bir şekilde gösterdi.
Ülkemizdeki Kovid-19 vaka sayılarının, ve hastalığın yol açtığı can kayıplarının içinde bulunduğumuz günlerde azalma seyrine girmesi, yakında salgının olumsuz etkilerini arkada bıraktığımız bir döneme gireceğimize dair ümitlerimizi güçlendiriyor. Ekonominin ve toplumsal hayatın kademeli olarak canlandırılacağı bu süreçte, Kovid-19 bulaş riskini en alt seviyeye indirecek ve işyerlerinde çalışanlar başta olmak üzere herkesin sağlığını koruyacak tedbirleri almamız ve bu tedbirleri etkin bir şekilde sahada uygulamamız hayati önem taşıyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında müstakil bir kanunun ülkemizde ilk defa 2013’te yürürlüğe girmesinin ardından kurduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi, Kovid-19’la mücadele noktasında bize büyük bir imkan sunmakta. Tüm tarafların görüşleri alınarak hazırlanan, çalışanların eğitimine önem veren ve önleyici yaklaşımı benimseyen bu kanunla iş kazalarını azaltma, çalışanların sağlığını koruma ve iş yerlerini daha güvenli hale getirme konusunda büyük bir atılım kaydettik. Ortak sağlık güvenlik birimleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekim ve hemşireleri ile İş Sağlığı ve Güvenliğini başlı başına bir uzmanlık konusu haline getirdik.
Nitekim Kovid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizin tüm unsurlarını sahada seferber ettik. Salgında öncelikli etkilenebilecek sektörleri belirledik. Her sektörün kendine özgü şartlarını dikkate alarak, sektörel bazda, işyerlerine özel tedbirler ve kontrol listeleri hazırladık. Hazırladığımız kontrol listelerini bilgilendirme videoları ile destekledik. “İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma hayatının taraflarından gelen sorulara ilişkin cevaplar hazırladık. Kovid-19’un işyerlerinde oluşturacağı riski önlemeye yönelik yayınladığımız bütün rehber ve kılavuzları https://ailevecalisma.gov.tr/covid19 adresinden tüm tarafların istifadesine sunduk.
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasını tüm çalışanlarımızın sağlık ve esenlik içinde işlerinin başında, çalıştıkları ve ürettikleri günlere tez zamanda kavuşmamız temennisiyle kutluyorum.