Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı
Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla 2012 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde her yıl 11 Ekim’de Dünya Kız Çocukları Günü kutlanmaktadır. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum.

Çocuklar insanlık ailesinin en büyük zenginliği, geleceğimizin teminatı, medeniyetimizin varisleridir. Bilhassa kız çocuklarımız bu zenginliğimizin perçinlenmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yere sahiptir.

Kız çocuklarımızın eğitimi, sağlığı, istikbali, ahlaklı ve milli-manevi değerlerimize bağlı birer birey olarak yetiştirilmeleri, Hükümetimiz tarafından her dönemde önem ve öncelik verilen konular arasında oldu.

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde gerçekleşen “Haydi Kızlar Okula”, Bakanlık olarak himaye ettiğimiz ve desteklediğimiz; “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi”, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” gibi projelerle ve 100 Günlük Eylem Planımızda yer alan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bu önemi ortaya koymaktadır.

Geleceğimizi güvenle emanet edeceğimiz anneleri, iş kadınlarını, öğretmen, mühendis kızlarımızı hep birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz.

Kız çocuklarımızın; her türlü ayrımcılık, istismar ve kötü muameleden uzak olmaları, daha güçlü, donanımlı ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmeleri için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemize ve tüm dünyaya değer katan kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü kutluyorum.