Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı
En kıymetli hazinemiz olan çocuklar, ülkemizin ve insanlığın umudu, istikbalimizin teminatıdırlar. Çocuklarına sahip çıkmayan toplumlar temellük ettikleri maddi ve manevi değerler üzerinde sağlam bir gelecek inşa edemezler. 

Her insan, kişilerin ve çevrenin insiyatifinden bağımsız olarak haklarıyla dünyaya gelmektedir. Öncelikle çocukların çocukluğunu gerektiği gibi yaşaması ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmaları, istisnasız her çocuğun hakkıdır.

Bu anlamda, Peygamber efendimizin “Çocuğunun senin üzerinde hakkı var” hadisi kültürümüzün yapı taşlarından biri olmuş; çocuk sevgisi ve çocukları koruyup kollama anlayışı milletimizin seçkin özellikleri arasında yer almıştır.

Bununla birlikte; temel insan haklarıyla ilgili evrensel gelişmeler, çocuk hakları konusunda da son yüzyılda önemli ilerlemelere vesile olmuştur. Bütün çocukların doğuştan sahip olduğu yaşama, sağlık, eğitim, barınma ve her türlü istismara karşı korunma haklarıyla ilgili uluslararası adımlar, bu alanda süreci birçok yönüyle olumlu olarak etkilemiştir.

Çocukların yetişkinlerden farklı olan bedensel, zihinsel ve psikolojik özellikleri dolayısıyla özel ihtimam gerektirdiği, daha önemlisi büyüme ve yetiştirilmelerinin sosyal bir sorumluluk olduğu konusundaki bilinçlenme ve çabalar, bizim açımızdan son derece mutluluk vericidir.

Bu itibarla, çocuklarımızın en önemli haklarından olan katılım haklarını etkin şekilde hayata geçirebilmek amacıyla 2000 yılından bu yana düzenlenmekte olan Ulusal Çocuk Forumu’nu çocuklarımız açısından çok kıymetli bir etkinlik olarak değerlendiriyorum.

Bu yıl 18-20 Kasım 2020 tarihlerinde 21’incisi düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu’nda çocuklarımızın “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” temasıyla buluşmalarını ayrıca çok yerinde ve önemli buluyorum.

Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, çocuklarımızın sağlıklı yaşama dair ilgisi, hassasiyeti ve düşünme çabaları, hem kendi gelecekleri hem de sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesi açısından gayet elzem ve takdire şayan niteliktedir.

Bakanlık olarak, her zaman olduğu gibi çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve yüksek yararını ilgilendiren her konuda çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürmekteyiz.