Engelliler Haftası Mesajı
Dünya üzerinde insan hak ve hürriyeti hususunda tüm inançlar, evrensel kurallar ve ahitler ortak bir noktada buluşur. Canın kutsallığı.

Can güvenliğinin ardından dokunulamaz diğer haklar gelir. Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ya da engelli olma hali bu hakların önüne geçemez. Hiç kimse doğuştan gelen özellikleri sebebiyle bir diğerine üstün ya da daha eksik değildir.

Kişi hak ve özgürlükleri aynı zamanda hepimize sorumluluklar yükler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler de engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için çalışıyor, hak temelli bir bakış açısıyla politikalarımızı geliştiriyoruz.

Gelecek günler, özellikle yaşlılığa bağlı sebeplerle bağımsız hareket etme kabiliyeti azalacak vatandaşlarımızın artacağına işaret ediyor. Bu bilinçle bizler de temel hedefimizi, engelli ya da engelsiz her bir kişinin, bu toplumun refahı için üretebilmesi, hayata aktif, eşit, doğal ve tam katılımını sağlayabilmesi olarak belirledik. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yönlendiriyor, kurduğumuz her cümlede "keşke" yerine "iyi ki" diyebilmeyi arzu ediyoruz.

Bu duygularla engelliler haftasını kutluyor, dayanışma içinde, umut ve sevgi dolu bir hayat temenni ediyorum.

Hepinizi saygı ile selamlıyorum.

 

DERYA YANIK

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI