28 Şubat Postmodern Darbesi Yıl Dönümü Mesajı
Bu millet, tarihin her döneminde örgütlü bir toplum olmayı başarmıştır. Yani devletsiz kalmamıştır.

Devlet kurmak aynı zamanda bir medeniyet birikimini gerektirir. Bizim milletimize göre devlet, ebed müddettir.

Osmanlının yıkılmasından sonra kurulan Cumhuriyet, Osmanlı devletinin kökleri üzerinde inşa olur.

Bu miras, içerisinde, vefayı, çalışkanlığı, fedakârlığı, cesareti, vatan ve millet sevgisini, ümmet bilincini barındırır.

Ancak zaman içinde milletin kendi kaderini tayin hakkından hazzetmeyenler de olmuştur.

Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse 10 senelik fasılalarla, bir avuç azınlığın çıkarları için milletin değerleri hiçe sayılmıştır.  Hafızalarımız kendi vesayet sistemlerini inşaa edenlerin hukuksuzlukları ile doludur.

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz... Hepsi bu milletin iradesini yok sayan zihniyetlerin tezahürüdür.yüzyılın sonunda toplumsal belleğimize postmodern darbe şeklinde kazınan 28 Şubat, bu milletin değerlerinden kopmamak adına üstün bir çaba sarf ettiği sürecin de başlangıcıdır.

Her birimizi farklı bir yönüyle yaralayan bu tarih, kimilerinin eğitim kimilerinin meslek hayatının sona erdiği, kimilerinin maddi kayba uğradığı, kimilerinin de özgürlüklerinden olduğu zamanları hatırlatır.  

Tarih, 28 Şubat post modern darbesinden önce ve sonra, ülkemizin üzerinde denenen ve bir türlü nihayete ermeyen oyunların şahididir.

Bizlerin geleceğe bırakacağımız en büyük miras ise tarihin tekerrür etmesini engellemektir.

                                                                                                                                                             DERYA YANIK
                                                                                                                             AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI