Sokaktaki 2 bin 500 çocuk eğitime kazandırıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, sokakta risk altında bulunan ve dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, geçen yıl 2 bin 524 çocuk okullu oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesi, karşılaşabilecekleri risklerden korunması, sokaktan çekilmesi ve ailelerinin desteklenmesi amacıyla çocuk, aile ve toplum odaklı koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetler gerçekleştiriyor.

Sokakta risk altında olduğu tespit edilen çocukların, aile ve sosyal çevre analizi yapılarak buradaki sosyal tehlikelerden korunması amacıyla çocuklar ile ailelerine sosyal, ekonomik ve psikososyal destek hizmetleri veriliyor.

Ayrıca çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık, eğitim, meslek edindirme, sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırılıyor. Tüm bu çalışmalar Başbakanlık genelgesi kapsamında valiliklerin koordinesinde ve ilgili kurumlarla iş birliği halinde yürütülüyor.

Eğitim çağında olup okula devam etmeyen çocukların eğitim-öğretim sistemine kazandırılması, eğitim çağını tamamlayanların da mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması ve aile yanına döndürülmesine ilişkin çalışmalar ile çocukların ailelerine yönelik psikososyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları sürdürülüyor.

- Aile yanında sosyal ekonomik destek hizmeti

Bakanlığın risk alanları belirlenerek sosyal ekonomik desteğe ihtiyacı olan ailelere yönelik gerçekleştirdiği sosyal incelemeler sonucunda çocuklar aile yanında sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalandırılıyor.

Geçici koruma kapsamındaki yabancı çocuklar da Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Türk çocuklarla aynı haklardan ve hizmetlerden faydalandırılıyor.

Bakanlık tarafından risk altında bulunan çocukların aile odaklı sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmaları temel hedef olarak belirlenirken, sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilenlerden psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere yönelik hizmetler Çocuk Destek Merkezlerince yürütülüyor.

Çocukların geçici süre ile bakım ve korunmaları sağlanıyor, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Sokakta risk altında bulunan ve dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda geçen yıl 2 bin 524 çocuk sokaktan çekilerek eğitime kazandırıldı. Bu kapsamda, 2 bin 163 çocuk için eğitim-öğretim desteği sağlandı, bin 325 çocuk da sosyokültürel etkinliklere katıldı.

Korunma altına alınan 221 çocuğun yanı sıra 701 çocuğun ailesinin yanına dönmesi sağlandı.
 


Sonraki Sayfa: ''15 Temmuz, adını tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıran bir cesaretin, inancın zaferidir''

Önceki Sayfa : Bakanımız Kaya’nın 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Mesajı