Duyurular

2014 Yılı Toplulaştırılmış Projelerin Detay Programları

Bilindiği üzere 2014 Yılı Yatırım Programı 14.01.2014 tarih ve 28882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 2013/5502 sayılı Kararnamenin 7/f maddesi çerçevesinde, yine anılan Karar’ın 5 ve 7’nci maddeler kapsamında Bakan onayına bırakılan iş ve işlemler Bakanlık Makamının 07.03.2014 tarih ve 37264 sayılı oluru ile Müsteşarlık Makamına devredilmiştir.

Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Tarafından 14/6/1997 Tarihinde Yapılan Personel Alımı Sınavı İle İlgili Önemli Duyuru

19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesinde; “Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel alımı sınavı sonucunda asil listede yer alan ve sınavın iptal edilmesi nedeniyle; atanma şartlarını haiz olduğu hâlde Devlet memurluğuna atanm

ASPB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 Sayılı Kanun

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6518 Sayılı Kanun

Sınavsız Ünvan Değişikliği Sonuçları Açıklanmıştır.

Sınavsız ünvan değişikliği sıralama sonuçlarını görmek için linki tıklayınız.

İl Özel İdarelerine Aktarılan Büyük Onarım ve Makine-Teçhizat Ödenekleri

İl Özel İdaresine aktarılan "Makine-Teçhizat (Tefriş)" ve "Büyük Onarım" ödeneklerinin yine taşra kuruluşarının "Makine-Teçhizat (Tefriş)" veya "Büyük Onarım" ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün yetkili olduğuna dair alınan 13.01.2014 tarih ve 2797 sayılı Makam Oluru

Kurumlar Arası Nakil İşlemleri

Kurumlar Arası Nakil İşlemleri

Uzman Yardımcısı Sınav İlanı İptal Duyurusu

Bakanlığımız merkez birimlerinin, personel ihtiyacını karşılamak amacı ile “Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri kapsamında, “Uzman Yardımcısı” alımı için 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete (10667/1-1 nolu ilan) ve 30/12/2013 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayınlanan “ilan”, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Unesco Personel Alımı

UNESCO’nun kadro duyurusunu görmek için tıklayınız.

Sınavsız Ünvan Değişikliği Duyurusu

Sınavsız Ünvan Değişikliği Duyurusu

2013/2 KPSS Yerleştirme İşlemleri Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2013/2 KPSS Yerleştirme İşlemleri Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2013 Yılında Harcanamayacak Ödeneklerin İl Özel İdaresine Aktarılması

2013 Yılında Harcanamayacak Ödeneklerin İl Özel İdaresine Aktarılması

ASPB Faaliyet Raporu 2012

ASPB Faaliyet Raporu 2012