Duyurular

14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması İnternet Duyurusu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014-2015 yıllarında 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması yapmayı planlamaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen araştırma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı

Resmi Gazetede yayımlanan 14/08/2012 tarih ve 28384 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden azami 80 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2014/1 KPSS Yerleştirmesi Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler ve Açıklamalar

GEREKLİ BELGELER: Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi, Yerleştirmede kullanılan öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi (posta ile gönderecek adaylar için noter tasdikli sureti), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (el yazısı ile doldurulup imzalanacak), Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak), Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak), Becayiş isteğinde bulunacaklar için Becayiş Talep Formu, Terhis Belgesi fotokopisi (askerlik görevini yapmış erkek adaylar için), Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen belgeler (bilgisayar sertifikası, avukatlık ruhsatı vb.), 6 adet vesikalık fotoğraf, Yarım kapak telli dosya (1 adet).

2014 YILI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANACAK PERSONELE İLİŞKİN DUYURU

17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesi uyarınca, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.

AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları Uzaktan Öğretim Sertifika Programı

AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları Uzaktan Öğretim Sertifika Programı

İşaret Dili Tercümanı Sınav İlanı

İşaret Dili Tercümanı Sınav İlanı duyurusunu görmek için tıklayınız.

2014 Yılı Genel Atamalarına İlişkin Duyuru

17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesi uyarınca, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelik

2014 Yılı Toplulaştırılmış Projelerin Detay Programları

Bilindiği üzere 2014 Yılı Yatırım Programı 14.01.2014 tarih ve 28882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 2013/5502 sayılı Kararnamenin 7/f maddesi çerçevesinde, yine anılan Karar’ın 5 ve 7’nci maddeler kapsamında Bakan onayına bırakılan iş ve işlemler Bakanlık Makamının 07.03.2014 tarih ve 37264 sayılı oluru ile Müsteşarlık Makamına devredilmiştir.

Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Tarafından 14/6/1997 Tarihinde Yapılan Personel Alımı Sınavı İle İlgili Önemli Duyuru

19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesinde; “Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel alımı sınavı sonucunda asil listede yer alan ve sınavın iptal edilmesi nedeniyle; atanma şartlarını haiz olduğu hâlde Devlet memurluğuna atanm

ASPB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 Sayılı Kanun

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6518 Sayılı Kanun

Sınavsız Ünvan Değişikliği Sonuçları Açıklanmıştır.

Sınavsız ünvan değişikliği sıralama sonuçlarını görmek için linki tıklayınız.

İl Özel İdarelerine Aktarılan Büyük Onarım ve Makine-Teçhizat Ödenekleri

İl Özel İdaresine aktarılan "Makine-Teçhizat (Tefriş)" ve "Büyük Onarım" ödeneklerinin yine taşra kuruluşarının "Makine-Teçhizat (Tefriş)" veya "Büyük Onarım" ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün yetkili olduğuna dair alınan 13.01.2014 tarih ve 2797 sayılı Makam Oluru

Kurumlar Arası Nakil İşlemleri

Kurumlar Arası Nakil İşlemleri

Uzman Yardımcısı Sınav İlanı İptal Duyurusu

Bakanlığımız merkez birimlerinin, personel ihtiyacını karşılamak amacı ile “Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri kapsamında, “Uzman Yardımcısı” alımı için 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete (10667/1-1 nolu ilan) ve 30/12/2013 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayınlanan “ilan”, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Unesco Personel Alımı

UNESCO’nun kadro duyurusunu görmek için tıklayınız.

Sınavsız Ünvan Değişikliği Duyurusu

Sınavsız Ünvan Değişikliği Duyurusu

2013/2 KPSS Yerleştirme İşlemleri Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2013/2 KPSS Yerleştirme İşlemleri Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2013 Yılında Harcanamayacak Ödeneklerin İl Özel İdaresine Aktarılması

2013 Yılında Harcanamayacak Ödeneklerin İl Özel İdaresine Aktarılması