2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2015/8190 sayılı Karar'ın 5'inci maddesinin b/1 bendi uyarınca hazırlanan "2016 Yılı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar" Bakanlık Makamının 19.04.2016 tarih ve 51331 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.


Sonraki Sayfa: 2015 Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2015-MHUY) Yerleştirme Sonucuna Göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler ve Açıklamalar

Önceki Sayfa : 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar eki 2016 Yılı Yatırım Programı da 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Bakanlığımız Genel Müdürlükleri tarafından yürütülen etüt-proje-inşaat detay programları da Bakanlık Makamının 19.04.2016 tarih ve 51329 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.