Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu


Meclis Araştırma Komisyonu Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız..

 


Sonraki Sayfa: Çeşitli Sebeplerle Harcanamayan Ödenekler ile İlgili Olarak Yapılması Gereken İptal, Tenkis ve Aktarma İşlemlerine İlişkin 15.11.2016 Tarihli ve 119523 Sayılı Bakanlık Makam Oluru

Önceki Sayfa : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu