Grevio adaylarının belirlenmesi

İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlük kazanmıştır. Sözleşme’ye taraf olan ülkelerin temsilcilerinden oluşan Taraf Ülkeler Komitesi’nin belirlenmesi ve GREVIO üyelerinin seçimine ilişkin süreç başlamıştır. Sözleşmeyi onaylayan ülke temsilcilerinden oluşacak Taraf Ülkeler Komitesi’nde ülkemizi, Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcimiz temsil edecektir.
 
GREVIO üyelerinin seçilme kuralları, Sözleşme’de yer alan hükümlerin yanı sıra Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin 19 Kasım 2014 tarihli toplantısında alınan (2014)43 sayılı kararıyla belirlenmiştir (kararın İngilizce ve Türkçe metinleri için tıklayınız). Söz konusu kararın İngilizce asıl metni ile gayrı resmi Türkçe çevirisi ekte yer almaktadır. Sözleşme ve ilgili karar uyarınca, GREVIO için Taraf Ülkelerce aday gösterilecek uzmanların, “şeffaf ve rekabete açık biçimde gerçekleştirilecek ulusal bir eleme süreci” ile belirlenmesi gerekmektedir.
 
Ülkemizin GREVIO adayının belirlenmesine ilişkin süreç, Bakanlığımızın eşgüdümünde yürütülecektir. Bu aşamada, Sözleşme konuları kapsamında faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK), “STK’ların aday belirleme sürecine dahil olmalarına” ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığımıza iletmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda ilgili STK’ların, “bir sayfayı aşmayacak, 11 punto halinde” oluşturdukları görüş ve önerilerini, info.ksgm@aile.gov.tr adresine 15 Aralık 2014 günü saat 12:00’a kadar iletmeleri gerekmektedir.
Sürece ilişkin görüş ve önerilerini ileten STK’lar ile yapılacak müteakip istişarelerin aşamaları bilahare duyurulacaktır.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
 


Sonraki Sayfa: Bakanlığımız İmza Yetkileri Yönergesi

Önceki Sayfa : GREVIO adayının belirlenmesine ilişkin duyuru