Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınav Sorularına İtirazlara İlişkin Sonuçlar ve Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

  1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavı mezun olunan bölümler itibariyle (4 grup) 22 Nisan 2017 tarihinde Saat:14:00’te GAZİSEM tarafından Ankara’da yapılmış olup, sınav soruları ve cevap anahtarları 24/04/2017 tarihinde ilgililere www.aile.gov.tr adresinden duyurulmuştur.
  2. Sınav sorularına 24 Nisan - 28 Nisan tarihleri arasında 2 aday tarafından yazılı olarak itiraz edilmiş ve itirazlar yazılı sınavı gerçekleştiren GAZİSEM’e iletilmiştir.
  3. GAZİSEM tarafından yazılı sınav sorularına yapılan itirazlara ilişkin sonuçlar ve yazılı sınav sonuçlarına ilişkin listeler 17/05/2017 tarihinde Bakanlığımız Denetim Hizmetleri Başkanlığına gönderilmiş olup aşağıdaki linkte yer almaktadır.
  4. Denetçi Yardımcılığı Sınav İlanının 5.3. maddesinde “Yazılı sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen atama yapılabilecek boş kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.” belirtilen hüküm doğrultusunda GAZİSEM tarafından yapılan yazılı sınav sonucunda; Listelerde belirtilen Hukuk Grubundan ilk 31 aday, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İİBF Grubundan ilk 32 aday, Psikoloji Grubundan ilk 12 aday başarılı sayılmışlardır. 
  5. Sınav sonuçlarına itiraz, 18 Mayıs – 24 Mayıs tarihleri arasında (Her bir itiraz için, aday tarafından) Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin Türkiye Halkbankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR59 0001 2001 2940 0006 0001 65 IBAN numaralı banka hesabına 60 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücreti yatırılmak ve adayın alınan banka dekontu ile birlikte yazılı olarak Denetim Hizmetleri Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle yapılacaktır.
  6. Sözlü sınav tarihi Bakanlığımızın www.aile.gov.tr. İnternet adresinden daha sonra duyurulacaktır.

 Aspb Denetçi Yardımcılıgı Sınav Sonucları
İtiraz Değerlendirme Raporu


İlanen duyurulur.