Denetçi Yardımcılığı Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Duyuru

1-    Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların, 20 Şubat - 03 Mart 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri 10:00-17.00 saatleri arasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

-    Sınav başvuru formu, (Bakanlığımızın www.aile.gov.tr internet adresinde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu internet ortamında eksiksiz şekilde doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır.)
-    KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
-    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği,
-    İki adet fotoğraf.

2-    Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adayların, ulaşım masrafları, zaman ve diğer imkansızlıklar nedeniyle başvurularını şahsen yapamamaları durumunda,  noterden vekalet vermeleri kaydıyla, vekalet verdikleri kişi aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir.
İlanen duyurulur. 
Lütfen Fakülte/Bölüme göre tıklayınız.
Hukuk
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler
Psikoloji
Sosyal Hizmet