2016 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirmesi Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2016 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirmesi Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler
 
1-Bakanlığımıza yerleştirildiğine ilişkin ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,
2-Yerleştirmede kullanılan Öğrenim Belgesinin posta ile gönderecek adaylar için sadece noter tasdikli sureti, elden teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir),
3-Engellilik durumunu gösterir çalışabilir ibareli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti (Fotokopi kabul edilmeyecektir),
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5-Terhis belgesi ya da askerlik muafiyet belgesi fotokopisi (erkek adaylar için),
6-3 Adet vesikalık fotoğraf,
7-Öğrenim belgesi dışında varsa mesleği ile ilgili belge ( Ehliyet, Bilgisayar Sertifikası vb),
8-Mal Bildirimi Formu (Önlü Arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
9-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İmzalı),
10-Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu (El yazısı ile doldurulup imzalanacak),
11-Yarım kapak telli dosya (1 adet). 

AÇIKLAMALAR

1-İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile 29 Ağustos-02 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
2-Yurtdışında öğrenim gören adayların; diploma, diplomanın onaylı tercümesi ve YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
3-Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
4-Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
5-Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
6-Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra da atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 
Adres: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Mh. 2177. Sk. No:10/A Kat :1 Çankaya / ANKARA
 
İrtibat Tel: 0312 705 52 47