Özel Kalem Müdürlüğü

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 6223 Sayılı Kanunla 3/6/2011 tarihinde,  Özel Kalem Müdürlüğü ana hizmet birimleri arasına dahil edilmiştir.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 20- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
İletişim
Faks: +90 (312) 705 40 11