Mehmet KARABAY


Müsteşar Yardımcısı V.


Bağlı Birimler

  • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı